Hufvudstaden ökar intäkter och resultat Hufvudstaden med VD Ivo Stopner redovisar en positiv utveckling i Q3.

Hufvudstaden ökar intäkter och resultat

Ekonomi

12 november 2021

Hufvudstaden redovisar ett ökat förvaltningsresultat under Q3, jämfört med samma period året innan. Dessutom kraftig resultatuppgång och minskad vakansgrad.

Q3-rapporten får ses som ett styrkebesked från Hufvudstaden, vars innehav till stor del är handelsfastigheter där hyresgäster haft det tufft under pandemin.

Summering av Q3 2021 för Hufvudstaden:

*Hyresintäkterna uppgick till 494,4 miljoner kronor (428,0), en ökning med 15,5 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 335,3 miljoner kronor (295,2), en ökning med 13,6 procent.

*Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 328,4 miljoner kronor (-155,5).

*Resultatet före skatt var 629,4 miljoner kronor (106,8).

*Resultatet efter skatt blev 501,7 miljoner kronor (78,7).

*Resultat per aktie hamnade på 2,48 kronor (0,38).

*Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 178 kronor (176).

*Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,4 procent (9,1). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 7,0 procent (4,7).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se