HSB slår ihop föreningar i Stockholm
Catherina Fored, vd HSB Norra Stor-Stockholm. Foto: HSB

HSB slår ihop föreningar i Stockholm

Personnytt

11 oktober 2018

HSB stärker i och med sammanslagningen sin position i en av Sveriges starkaste tillväxtregioner.

 

De två regionföreningarna HSB Arlanda och HSB Norra Stor-Stockholm har nu slagits samman. Det är idag formellt godkänt av Bolagsverket. 

– Det är glädjande att äntligen kunna offentliggöra att vi nu bygger ett ännu starkare HSB i Sveriges största tillväxtregioner. Det skapar bättre förutsättningar att vara en samhällsbyggare som med större kraft kan utveckla våra digitala tjänster säger Catherina Fored, vd HSB Norra Stor-Stockholm.

Bakgrunden till sammanslagningen är att skapa bättre förutsättningar för utveckling av HSBs verksamhet. Och erbjuda medlemmar och kunder fler hållbara tjänster och ökad tillgänglighet.

– Genom att två regionala HSB-föreningar blir en får vi bättre ekonomiska och personalmässiga resurser, Tillsammans blir vi starkare och målet är att erbjuda kunderna ett bättre affärsstöd, nya digitala verktyg och fler hållbara förvaltningstjänster, säger Bo Albrektsson, tidigare ordförande HSB Arlanda.

Arbetet med sammanslagningen har pågått drygt ett år. I maj godkändes sammanslagningen på årsstämmorna och ansökan till Bolagsverket skickades in.

Den 9 oktober kom det slutgiltiga godkännandet från Bolagsverket, vilket innebär att HSB Arlandas verksamhet nu övergår till HSB Norra Stor-Stockholm.

– Sammanslagningar av sådan här sort är inte en helt enkelt inom HSBs federativa organisation, men det här visar på det goda samarbetet inom HSB. Det bådar gott inför framtiden, säger Catherina Fored.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se