HSB satsar på coliving och hyresrätter i Södertälje I fastigheten Löjan 7 planerar HSB Södertälje för ett coliving-boende.

HSB satsar på coliving och hyresrätter i Södertälje

Transaktion

1 april 2022

HSB har förvärvat två fastigheter i Södertälje klara. I en av fastigheterna planeras för ett coliving-boende – ett modernt och hållbart sätt att bo för unga.

Fastigheten Löjan 7 innehåller idag 23 studentrum fördelat över tre våningar. HSB Södertälje planerar att utveckla huset till ett modernt coliving-boende. Då bor man i ett eget rum men delar andra ytor, som kök och vardagsrum, med grannarna.

De boende blir del av en social gemenskap samtidigt som klimatpåverkan minskar eftersom de delar många ytor och funktioner.

– Vi ser fantastiska möjligheter att med mindre anpassningar göra om fastigheten till ett coliving-boende särskilt riktad till unga. Det blir ytterligare ett verktyg för HSB att hjälpa unga in på bostadsmarknaden, säger Cecilia Högberg, vd HSB Södertälje.

HSB tar över fastigheten den 1 juli.

Fler hyresrätter till bosparare

HSB Södertälje köper även fastigheterna Ollonborren 6 och 8. De innehåller 33 hyreslägenheter och 5 lokaler och inom fastigheten finns en byggrätt för en trevåningsbyggnad.

– Att öka vårt hyresbestånd genom nybyggnation eller förvärv är ett av våra långsiktiga mål för att kunna erbjuda våra bosparande medlemmar fler hyresrätter. Det känns jätteroligt att vi nu fått möjlighet att förvärva fastigheterna, som förvisso är i behov av renovering, men är intressanta ur ett historiskt perspektiv, säger Cecilia Högberg.

Byggnaderna som är från 1938 ritades av arkitekten Tore E:son Lindhberg. Han är upphovsman till flera byggnader i Södertälje sedan 1910-talet och framåt. Husen representerar en tidstypisk 1930-talsarkitektur med funktionalistiska drag. Övertagandet sker den 1 juni.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se