HSB och PiteBo bygger 120 nya bostäder ihop
Mattias Lundström, VD HSB Norr och Maria Adlers, VD PiteBo på Norrstrand i Piteå.

HSB och PiteBo bygger 120 nya bostäder ihop

Bostäder

13 september 2021

HSB Norr och PiteBo planerar ett nyproduktionsprojekt tillsammans. Planen är att bygga cirka 120 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter.

Projektet gäller bostäder i flerfamiljshus på Norrstrand i Piteå.

PiteBo och HSB har lämnat in ett yttrande till Piteå kommun med ett förslag till att utöka området runt Nördfjärden i Piteå med bostadsbebyggelse.

– Vi är oerhört inspirerade av det här samarbetet och tror att vi tillsammans kan skapa en attraktiv boendemiljö som kan locka många olika hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Projektet kommer sannolikt även att locka en och annan inflyttare till Piteå, säger Maria Adlers, VD på PiteBo.

Piteå kommun har som mål att befolkningsmängden under de kommande åtta åren ska växa med nästan 4 000 personer.

Det innebär att man i en nära framtid behöver bygga ungefär 2 000 nya bostäder för att kunna möta den ambitionen. Det vill PiteBo och HSB Norr vara med och bidra till genom det aktuella samarbetsprojektet.

Det gemensamma förslaget innefattar ett nytt bostadsområde på Norrstrand, ett centrumnära och lugnt område som är tilltalande för många. Projektets skisser, så som de ser ut idag, rymmer 116 lägenheter fördelat på fyra huskroppar med sex, åtta och tio våningar, på en plats som till största del upptas av en grusplan idag.

Hälften av lägenheterna planeras att bli hyresrätter och den andra hälften bostadsrätter. Husen och lägenheterna kommer att präglas av miljö- och klimatmedvetenhet och hålla en hög standard. Gestaltning och boendemiljö kommer att utgå från den vackra platsen med ambition att förstärka den gröna parkkänslan.

– HSB vill gärna bygga nya bostadsrätter för våra medlemmar och bosparare i ett av Piteås attraktivaste lägen. Att det dessutom inte har byggts nyproduktion av bostadsrätter i Piteå sedan 1990-talet känns ännu mer spännande. Vi är väldigt positiva till samarbetet med PiteBo och har etablerat en förtroendefull dialog, säger Mattias Lundström, VD HSB Norr.

Området erbjuder goda kommunikationer med cykelvägar och lokaltrafik och har Tallåsens orörda skog, strandpromenad, grönområden och skateboardpark inpå husknuten.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se