HSB kräver ny lagstiftning för borätt
Foto: HSB

HSB kräver ny lagstiftning för borätt

Ekonomi

16 januari 2019

Varannan som bor i bostadsrätt är dåligt insatt i bostadsrättsföreningens ekonomi vid bostadsköpet. Nu vill HSB ändra på det.

Okunskapen är dock inget som oroar hushållen: nio av tio uppger att de inte var oroliga över att de hade dålig koll.

Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av HSB Riksförbund.

– Undersökningen visar att många köper grisen i säcken när de gör sitt livs kanske största affär. Jag blir bekymrad över att det inte oroar fler. Visserligen är bostadsrättsföreningar i allmänhet ekonomiskt stabila, men det är bra att veta om föreningen står inför att göra kostsamma investeringar eller har hög känslighet för ränteändringar. Helt enkelt om risken för ändrade årsavgifter är stor eller liten, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB Riksförbund.

Sex av tio, 62 procent, uppger att de läste igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning före sitt senaste köp. Men bara 47 procent visste vilka nyckeltal de skulle leta efter i årsredovisningen för att få en bra bild av föreningens ekonomi.

Inför Bostadsrättskollen

Lika stor andel, 47 procent, svarar att de skulle ha varit hjälpta av mer information och förklaringar av de viktigaste ekonomiska nyckeltalen i årsredovisningen. Sifo-undersökningen visar att betydligt fler skulle jämföra olika föreningars årsredovisningar ifall de viktigaste nyckeltalen lyftes upp tydligare.

– Vi gör det nu lättare för fler att förstå en bostadsrättsförenings ekonomi. HSB inför en märkning, Bostadsrättskollen, där nyckeltal för en hållbar bostadsrättsekonomi finns på framsidan av våra årsredovisningar. Vi inför Bostadsrättskollen successivt över hela landet på 2018 och 2019 års årsredovisningar. Tanken är att en bostadsköpare inte ens ska behöva öppna årsredovisningen för att förstå hur föreningens ekonomi faktiskt mår, säger Anders Lago.

Söker lagstiftning

HSB och branschen har under flera år föreslagit att en öppen redovisning av dessa nyckeltal bör lagstiftas. Förslaget framfördes senast till den statliga utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden”, men det ledde inte till någon ny lagstiftning när den lades fram under förra året.

– Det var olyckligt att vi inte vi fick lagstiftning om detta, men nu tar vi saken i egna händer och inför det i HSB. Vår förhoppning är att övriga aktörer på bostadsrättsmarknaden följer efter. Jag är övertygad om att det ger en mer ekonomiskt hållbar bostadsrättsmarknad för alla konsumenter, säger Anders Lago.

Av Redaktionen

Faktaruta

Nyckeltal som ingår i bostadsrättskollen:

  1. Sparande
  2. Investeringsbehov
  3. Skuldsättning
  4. Räntekänslighet
  5. Energikostnad
  6. Årsavgift
  7. Tomträtt

Källa: HSB

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se