HSB köper över 100 bostäder Foto: HSB

HSB köper över 100 bostäder

Bostäder

14 juni 2018

Säljare av lägenheterna är Ståhl fastigheter och nu pågår detaljplanearbetet med att utveckla området.

 

Fastigheten Knipan 4 består av 4 000 kvadratmeter och HSB planerar att bygga cirka 120 lägenheter, fördelade på en eller två bostadsrättsföreningar. Säljare är Ståhl fastigheter. Fortsatt detaljplanearbete kommer att krävas när det tidigare hamn- och industriområdet ska omvandlas till innerstadsbebyggelse med en variation av bostäder och verksamheter.

– Köpet av tomten som ligger i Inre hamnen passar bra in i HSB Östras markportfölj. HSB vill vara med när Norrköping växer och inom några år kommer Inre hamnen komplettera Norrköpings innerstad med fina kvalitéer och fler bostäder, säger Roger Sjögren, vd HSB Östra.

HSB har sedan tidigare byggrätter i den första etappen, där detaljplanen nu är antagen. Byggnationen av bostäder inom den första etappen av Inre hamnen förväntas komma i gång under andra kvartalet 2020.

– Markköpet är helt i linje med de långsiktiga mål som HSB Östra har, att förvärva mark och bygga det goda boendet för våra medlemmar. Idag bor ungefär tio procent av Norrköpings befolkning i en HSB-lägenhet, säger Per Nordin, Bygg och fastighetschef, HSB Östra.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se