HSB bygger nytt i Ö-vik Foto: HSB

HSB bygger nytt i Ö-vik

Bostäder

9 maj 2019

Nu har HSB vunnit ytterligare en markanvisning för ett nytt bobygge. Totalt ska det bli 45 nya bostadsrätter i Örnsköldsvik.

HSB Södra Norrland har vunnit en markanvisningstävling i Örnsköldsvik för Varvskajen, en central stadsdel med direkt kajläge.

Här planerar HSB att bygga cirka 45 bostadsrätter med placering längs kajkanten, där de gamla saltmagasinen tidigare låg. Varvskajen ska bli en intim och grön kaj med bostäder och mindre verksamheter som restaurang, gästhamn och vandrarhem enligt kommunens vision för stadsdelen.

– Att få vara med i det inledande detaljplanearbetet och sedan i genomförandeskedet i ett av Örnsköldsviks bästa lägen känns fantastiskt roligt, säger Anders Wallner, vice vd HSB Södra Norrland. Med Varvskajen fortsätter vi vår bostadsproduktion i Örnsköldsvik, där vi sedan tidigare planerar för Kv Bryssel och Kusthöjden.

De nya husen är tänkta att byggas med trästomme och träfasad, vilket knyter an till stadens historiska träindustri och trähusbyggnation. Projektet får också en tydlig hållbarhetsprofil.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se