Härryda kommuns bostadsbyggande mot nya rekord

Härryda kommuns bostadsbyggande mot nya rekord

Stadsutveckling

18 maj 2022

Härryda kommun går igenom en byggboom. Sammanlagt 1 000 nya hem påbörjas eller blir klara i år. De närmaste åren produceras tre gånger fler bostäder i olika bostadsplaner i framför allt Mölnycke och Landvetter.

– Leveranserna av färdiga detaljplaner ger nu resultat och leder till att fler byggprojekt startar. Efterfrågan på nya bostäder är stabil i kommunen och vi kanske till och med kan få se en befolkningstillväxt på över 2 procent de närmaste åren, säger Anders Ohlsson, sektorschef för samhällsbyggnad i Härryda kommun.

Under årets första månader ökade befolkningen med drygt 300 personer och är nu 39 300 invånare. Med det strategiska läget längs riksväg 40 mellan Göteborg och Borås är det många som vill flytta in eller flytta till nytt inom kommunen.

Stor inflyttning i Mölnlycke

Innan årets slut har nya och gamla invånare flyttat in i 550 färdiga bostäder. De flesta bostäder är lägenheter i Mölnlycke fabriker eller på Idrottsgatan i Mölnlycke centrum.

Innan årsskiftet sätts skopan i backen för nästan lika många nya bostäder till. Alla större orter i Härryda får tillskott men störst blir byggtakten i Mölnlycke och bostadsområdet Säteriet. 

En annan byggverkstad är det gamla stenbrottet i östra Mölnlycke som bytt namn till Wendelstrand. Det är nu färdigplanerat och startar i år 160 av sina 1 000 bostäder närmast Landvettersjön.

Landvetter kliver fram

Om planering går som väntat kommer bostadsutvecklingen att fortsätta öka kraftigt de kommande fyra-fem åren och med förskjutning åt Landvetterhållet på båda sidor av riksväg 40. I området Landvetter Södra planeras den första etappen för cirka 4 500 bostäder åt 10 000 invånare.

Alla bostäder faller inte ut samtidigt. Kommunen räknar med ett tillskott på mellan 800 och 1 200 nya bostäder i blandade upplåtelseformer per år fram till år 2027. Kommunen ställer samtidigt krav på att närliggande service finns i nya bostadsområden, det vill säga lokaler för att bedriva skola, förskola och äldreboende. 

Siffrorna utgår från det politiska målet om bostäder åt en befolkning som växer med 1,5 procent per år. Ett fortsatt stort intresse för etablering hos nya invånare och företag är andra faktorer som påverkar byggande och bostadsplanering.

Siffrorna är bland annat hämtade från kommunens program för bostadsförsörjning som uppdateras regelbundet. Datan är mest tillförlitlig i närtid och lite mer osäker längre fram.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se