Här växer Prime Living

Här växer Prime Living

Bostäder

4 augusti 2020

Prime Living har beviljats bygglov för ytterligare 12 nya lägenheter på Nekvägen i Stockholm/Spånga.

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för ytterligare 12 lägenheter på fastigheten Stockholm Ferdinand 8 i Spånga.

Antalet lägenheter i fastigheten ökar därmed från 303 till 315 och den uthyrbara ytan ökar med ca 210 kvadratmeter BOA.

Detta är ett led i den reviderade affärsplanen som kommunicerats den 2020-02-19 att se över befintliga bygglov för att öka den utnyttjade ytan.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se