Här växer Catena i Stockholm Foto: Catena

Här växer Catena i Stockholm

Transaktion

18 juni 2019

Efter investeringen som även innefattar modernisering av befintliga lokaler så rymmer fastigheten drygt 30 000 kvadratmeter.

Catena investerar totalt 65 miljoner i fastigheten Rosersberg 11:81 som byggs ut med 7 500 kvadratmeter.

– Vi på Catena är glada att fortsätta vårt redan framgångsrika samarbete med Speed Logistics och på bästa sätt kunna bidra till deras flexibla lager- och distributionslösningar, säger Catenas Regionchef i Stockholm Maths Carreman.

I och med detta skapas ytterligare lager- och logistikyta för tredjepartslogistikföretaget Speed Logistics som är hyresgäst.

– Tillbyggnaden tillsammans med Catena i Rosersberg ger Speed möjligheten att erbjuda fler kunder moderna 3PL- och e-handelslösningar i ett strategiskt läge i Stockholmregionen, säger Björn Tallén, VD på Speed Logistics i Stockholm AB.

Hyresavtalet har förlängts till 2030 i samband med om- och tillbyggnaden som ska stå klar under våren 2020.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se