Här växer Castellum i Lund

Här växer Castellum i Lund

Stadsutveckling

16 januari 2020

Nu expanderar Castellum ett av sina områden på orten. Den totala investeringen, inklusive markförvärv, beräknas till 88 Mkr.

Castellum påbörjar byggnation av en ny lagerbyggnad på drygt 5 000 kvm i industriområdet Gastelyckan utanför Lunds centrum.

Den planerade byggnaden uppförs i Lunds största industri- och verksamhetsområde Gastelyckan, och är beläget i den södra delen där verksamheterna främst består av fordonsförsäljning, maskinuthyrning och byggvaruhandel.

– Lund är beläget mitt i den expansiva Öresundsregionen och har en lång tradition av forskning och entreprenörskap där man finner både stora internationella och nationella aktörer. Med den bakgrunden ser vi att detta är en mycket bra investering för Castellum, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Byggnaden kommer att bestå av tre lager- och butikslokaler, varav den största kommer att hyras av Mobility Motors som är Sveriges största Nissan-återförsäljare. De har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om ca 2 000 kvm för sin verksamhet bestående av butik, verkstad, lager och kontor med beräknad inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. 

Inflyttning för övriga hyresgäster beräknas till våren 2021.

Sedan tidigare äger Castellum fyra ytterligare fastigheter i industri- och handelsområdena Hasslanda och Gastelyckan, vilket avgränsar varandra.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se