Här säljer JM i Stockholm Foto: JM

Här säljer JM i Stockholm

Transaktion

23 maj 2019

Försäljningen medför ett positivt resultat och kommer att redovisas som resultat av fastighetsförsäljning under det tredje kvartalet 2019.

JM Entreprenad har avtalat om försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:434. Affären uppgår till 24 miljoner.

Fastigheten är belägen i området Ekobacken i Gustavsberg i Värmdö kommun, cirka 20 km öster om centrala Stockholm. Tillträde för köparen sker, och likvid erhålls, under det tredje kvartalet 2019.

Försäljningen medför ett positivt resultat om 12 miljoner för bolaget. 

JM Entreprenad avser att successivt fram till 2021 avyttra ytterligare planlagd industrimark inom området, vars detaljplan medger byggnation inom handel, industri, lager och logistik.

– Försäljningen av fastigheten är ett led i att koppla ihop området Ekobacken med handelsplatsen vid Värmdö marknad. Vi ser dessutom mycket positivt på att JM genom denna affär möjliggör för ett lokalt renhållningsföretag att uppnå positiva miljöeffekter i sin verksamhet genom transportmässig samordning av sin fordonsflotta och därmed betydande reducering av koldioxidutsläpp, säger Sören Bergström, vd för JM Entreprenad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se