Här är vinnarna på bostadsmarknaden Foto: Mäklarhuset

Här är vinnarna på bostadsmarknaden

Bostäder

7 november 2019

En ny trend har formats på bostadsmarknaden: Det är fler som flyttar från än till de tre storkommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

När storstäderna överges blir i stället nya områden de stora vinnarna. Om utvecklingen håller i sig kommer bostadspriserna i Nacka vara ikapp Stockholm inom 16 år.

– Det är framför allt Stockholms kommun som bromsar in. Nu kan både priserna och inflyttningen öka kraftigt i kranskommunerna, säger Erik Wikander, vd för Mäklarhuset.

Ett trendbrott har skett i Sveriges tre storkommuner. Sedan 2015 är det fler som flyttar från än till storkommunernaStockholm, Göteborg och Malmö – och i huvudstaden är förändringen allra tydligast. I fjol var det hela 58 765 personer som flyttade från Stockholm till en annan svensk kommun. Viktat mot hur många som flyttade in, innebar det att kommunen tömdes på drygt 12 personer per dag under hela 2018. Utvecklingen har skapat stora möjligheter för andra kommuner.

– Det finns en myt om att Stockholm varje dag växer med två busslaster med människor. Sanningen är att Stockholms kommun snarare töms med nära två busslaster – 84 personer – varje vecka. Det finns flera förklaringar: Stockholms bostadspriser är fortsatt höga och andra områden i närheten fortsätter bli allt mer attraktiva, säger Erik Wikander, vd för Mäklarhuset.

Nacka går om Stockholm år 2035

Sedan 2015 har flera kranskommuner till Stockholms kommun fått ett lyft. Järfälla, Nacka och Norrtälje har alla haft en positiv inflyttning och bostadspriserna har ökat i snabbare takt än i Stockholms kommun. Denna utveckling visar ett nytt mönster på svenska bostadsmarknaden – inte minst sett till prisutvecklingen.

Om trenden fortsätter kommer snittbostaden i exempelvis Stockholms kommun och Nacka kommun snart vara på samma prisnivå. Inom 16 år, till år 2035, skulle kvadratmeterpriset då ligga på drygt 83 000 kronor per kvadratmeter.

– Kranskommunerna utvecklas sett till infrastruktur och utbud av bostäder, affärer och skolor. Man behöver inte längre bo i Stockholm för att jobba eller verka där. Detta är också en del i den regionförstoring, där storstadsområdet sprider sig till att omfatta kranskommuner, säger Erik Wikander, vd för Mäklarhuset.

Mölndal dyrare än Göteborg inom sex år

Samma mönster finns i Västra Götaland. Samtidigt som fler personer har flyttat från än till Göteborgs kommun, har många kranskommuner haft en positiv tillströmning av inrikes flyttar. En av dem är Mölndal, som beräknas ha samma snittpris som Göteborgs kommun inom sex år om utvecklingen fortsätter i samma takt. Snittpriset vore då 64 000 per kvadratmeter i snitt.

– Det är tydligt att kranskommunerna nu börjar komma ikapp efter storstädernas aggressiva prisutveckling. Det finns en stor chans att de som har en bostadsrätt i en expansiv kranskommun kan få se sin bostad öka i värde och bli en vinnare på den nya trenden, säger Erik Wikander, vd för Mäklarhuset.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se