Här är Pandox senaste storköp Anders NIssen, vd, Pandox. Foto: Pandox

Här är Pandox senaste storköp

Transaktion

3 oktober 2018

Nu har hotellägarna Pandox gjort ytterligare ett stort hotellköp. Denna gång investerar de över 450 miljoner.

Pandox har ingått avtal om förvärv av Radisson Blu Glasgow i Skottland. Hotellet är ett fullservicehotell med 247 rum och ett starkt läge i centrala Glasgow. Köpeskillingen uppgår till cirka 455 miljoner och avses finansieras av nytt banklån samt befintliga kreditfaciliteter.

Affären förväntas slutföras och tillträde ske i det fjärde kvartalet 2018. Hotellet kommer att redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet.

Hotellet förväntas under 2018 bidra med motsvarande cirka 150 miljoner i intäkter och motsvarande cirka 20 miljoner i cash earnings, mätt i årstakt.

– Förvärvet av Radisson Blu Glasgow är industriellt riktigt och möter Pandox samtliga förvärvskriterier. Hotellet är ett fullservicehotell i premiumsegmentet med ett attraktivt centralt läge och en stark marknadsposition med efterfrågan från samtliga delsegment. Med förvärvet av Radisson Blu Glasgow fortsätter Pandox sin expansion i Storbritannien med ytterligare ett lönsamt hotell, säger Anders Nissen, vd för Pandox.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se