Här är NCC:s nya miljardbygge i Gbg

Här är NCC:s nya miljardbygge i Gbg

Stadsutveckling

20 september 2019

NCC satsar i ett första skede 1,4 miljarder och tillför 2 500 nya kontorsplatser i centrala Göteborg.

Idag byggstartar boalget Brick Studios och Våghuset i den nya stadsdelen Masthuggskajen.

– Göteborg är en central marknad för NCC där vi driver flera olika projekt. Vi tillför staden såväl kontorsplatser, sjukhusplatser som viktig infrastruktur. Byggstarten av Masthuggskajen är en milstolpe för både NCC och staden där vi är med och skapar en ny levande stadsdel, säger Tomas Carlsson, koncernchef på NCC som deltar vid spadtaget idag.

Masthuggskajen är Göteborgs största innerstadsplan i modern tid. NCC bidrar totalt med att tillföra 2 500 arbetsplatser genom kontorshusen Brick Studios och Våghuset. Båda fastigheterna är ritade av arkitektbyrån White.

I ett senare skede kommer vi även utveckla Magasinet med ytterligare 1 000 arbetsplatser. Inflyttning för de första kontoren sker hösten 2022.

– Vi går nu tydligt in i en byggfas av Älvstaden. Där är Masthuggskajen en central del där vi vill behålla de gamla kulturkvarteren samtidigt som vi utvecklar det nya, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling.

Området får totalt 1 300 bostäder och 5 000 till 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell. Inflyttning för de första kontoren sker hösten 2022.

– Här tillför vi Göteborg hett eftertraktad kontorsyta och även bostäder. Jag ser gärna att vi knyter ihop två vibrerande och livfulla stadsdelar på ömse sidor av älven med hållbar infrastruktur, säger Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren.

Masthuggskajen ställer höga krav på hållbarhet och är först med att certifiera planeringsarbetet av stadsdelen enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Vidare tecknar bolaget det första hållbara hyreskontraktet i Göteborg med Moor Alliance med åtaganden inom såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se