Här är NCC:s åtgärdsplan för ökad lönsamhet Håkan Broman, tf vd, NCC. Foto: NCC

Här är NCC:s åtgärdsplan för ökad lönsamhet

Ekonomi

22 februari 2018

Bolagets rapport för 2017 var en besvikelse. Nu kommer handlingsplanen för att öka lönsamheten.

 

I slutet av januari kom NCC:s rapport för 2017. En rapport som visade på ett sämre resultat än väntat. Omsättningen uppgick till 16 318 miljoner kronor, jämfört med 16 519 miljoner kronor ett år tidigare.

– Resultatmässigt blev 2017 en stor besvikelse. Året har präglats av svag lönsamhet i delar av bygg- och anläggningsverksamheten, men det finns också en del positivt att lyfta fram. Kassaflödet var starkt och NCC har en god finansiell ställning och är i princip skuldfritt, var tillförordnade vd:n Håkan Bromans kommentar

Chefsbyte för inköp

Och nu tar bolaget tag i lönsamhetsfrågan och ökar fokus på inköp. För att öka lönsamheten i bolaget placeras inköp direkt under Harri Savolainen.

Savolainen är idag chef för operational support och it samt medlem i koncernledningen, men övergår i mars till en renodlad roll som inköpschef för koncernen. Enligt bolagets pressmeddelande har han en ”stor erfarenhet från affären som linjechef och är mycket kunnig inom inköp”.

– NCC gör inköp varje år för runt 40 miljarder kronor. Inköpsverksamheten är en fundamental del av vårt strategiska arbete för att höja lönsamheten inom NCC. Genom att lägga denna funktion direkt under Harri Savolainen i koncernledningen får vi ytterligare fokus på detta centrala område, säger Håkan Broman.

Bolagets inköpsverksamhet omorganiserades 2016 och centraliserades som en del i NCC:s nuvarande strategi. Strategin har varit framgångsrik och en ökad koordinering har skett vilket också har inneburit lägre kostnader, men nu hoppas bolaget på ännu starkare resultat.

Nuvarande inköpschef Peter Gjörup övergår till att bli senior rådgivare till koncernchefen med särskilda frågor.

Samordnad riskhantering

Samtidigt som ommöbleringen på inköpssidan samordnar NCC sin riskhantering i en enhet group risk management under NCC-koncernens legal affairs. Anders Esbjörnsson utses till chef för NCC group risk management med uppdrag att samordna riskhanteringen inom bolaget

– Anders Esbjörnsson får i uppdrag att etablera ett gemensamt sätt att arbeta med riskhantering inom internrevision, säkerhet, compliance och försäkringsfrågor. Jag är övertygad om att en bättre samordnad riskhantering bidrar till att öka lönsamheten i våra projekt, säger Håkan Broman.

Samtliga förändringar träder i kraft i mars.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se