Här är Kuylenstiernas nya bolag Joachim Kuylenstierna, vd och grundare Fastator. Foto: Fastator

Här är Kuylenstiernas nya bolag

Ekonomi

13 maj 2019

Nu har Fastator-grundaren bildat ett nytt fastighetsbolag. Redan nu har bolaget fastigheter för en halv miljard.

Point Properties tillförs ett antal fastigheter som Fastator redan äger och kommer initialt att ha en balansomslutning om cirka en halv miljard.

Point Properties styrelse kommer att bestå av Björn Rosengren, Lars-Johan Jarnheimer, Carl Bildt, Paul ”Dino” Larsson, Erik Tillberg samt Joachim Kuylenstierna med Martin Friis som tillförordnad vd.

Samtliga har en mycket bred erfarenhet från olika marknader med det gemensamma att de står för innovation och tillväxt.

- Med Point Properties vill vi hjälpa till att utveckla svenska stadskärnor till stadsstjärnor. Vi ser en enorm utvecklingspotential ur myllan som de senaste årtiondenas utarmning har skapat. Det handlar om att skapa nya förutsättningar för livskraftiga stadsmiljöer tillsammans med kommuner och andra aktörer kring samhällsservice, handel och boende. Med Point Properties tänker vi i nya mönster och banor vilket bolagets styrelse och ledning minst sagt har god erfarenhet av, liksom att hålla den höga tillväxttakt som vi avser på en marknad som i princip omfattar hela landet, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se