Här är Fastators nya fastigheter

Här är Fastators nya fastigheter

Transaktion

25 juni 2020

Fastigheterna omfattar cirka 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94 procent.

Fastators helägda innehavsbolag Point Properties har tillträtt tre fastigheter i Karlskoga centrum i enlighet med vad som tidigare offentliggjordes den 13 december 2019.

Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga Kommun med totalt 39% av uthyrd area.

- Point fortsätter sin resa med att förvandla svenska stadskärnor till stadsstjärnor genom att ta ett helhetsgrepp kring handel, boende och samhällsservice precis som Point visat tidigare med Trelleborg och Motala. Nu ser vi fram emot att utveckla våra fastigheter och Karlskoga centrum tillsammans med hyresgästerna och staden, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se