Här är Corems senaste strategiköp Eva Landén, vd, Corem. Foto: Corem

Här är Corems senaste strategiköp

Transaktion

14 februari 2019

I höstas gick de in i det nya området för första gången. Nu expanderar bolaget och köper två ytterligare fastigheter.

 

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av ytterligare två fastigheter i Jordbro, belägna i direkt anslutning till det i höstas förvärvade beståndet i området.

Fastigheterna Jordbromalm 5:2 och 5:3 omfattar tillsammans lokaler för handel/lager om ca 6 200 kvm uthyrbar area samt en markareal om totalt cirka 22 000 kvm. Lokalerna kommer vid förvärvstidpunkten vara vakanta och hanteras inom fastighetsutvecklingsverksamheten.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 75 mkr, med tillträde av fastigheterna senast 1 april.

– Vi är väldigt nöjda med att i höstas etablerat oss i Jordbro och att så snabbt kunna bygga vidare på vårt fastighetsbestånd i området. De två fastigheter vi nu förvärvar ligger i absolut bästa mikroläge, i porten till Företagsparken. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att utveckla befintliga lokaler och den outnyttjade byggrätten på fastigheterna. Vi ser fortsatt en oerhört stark efterfrågan på lokaler i Söderort och i och med det här förvärvet har vi möjlighet att erbjuda marknaden ett spännande alternativ, säger Eva Landén, vd på Corem.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se