Här är CBRE:s  nya konsulttjänst
Foto:TT

Här är CBRE:s nya konsulttjänst

Stadsutveckling

27 juni 2018

Inom bolagets nya affärsområde Building Consultancy ska de hjälpa kunderna i arbetet med att utveckla och förädla fastigheter och projektidéer.

CBRE Swedens vd Patrik Kallenvret är mycket nöjd med att presentera det nya affärsområdet samt de tre nya kollegorna som ingår i Building Consultancy-teamet:

– CBRE kommer nu att kunna bidra i hela projektkedjan från tidiga skeden via genomförande till förvaltning och affär. Erbjudandet täcker rådgivning till privata, publika och allmännyttiga aktörer med fastighetsverksamhet kopplat till bostäder, kommersiella fastigheter eller samhällsfastigheter.”

De som ska driva nya affärsområdet är Johan Billing, Jenny Asmundsson och Christer Skagerlind.

Johan Billing, kommer närmast från eget konsultbolag i fastighetsbranschen och var dessförinnan affärsutvecklingschef för Strabag Projektutveckling. Johan har gedigen erfarenhet från projektutveckling och fastighetsföretagande och har tidigare arbetat på Vasakronan, Diligentia, Fabege, Drott, NCC och Skanska.

Jenny Asmundsson, kommer närmast från Nacka kommun där hon var affärsutvecklingsdirektör och fastighetsdirektör. Jenny har bred erfarenhet från både privat och allmännyttig fastighetsverksamhet samt styrelsearbete. Hon har tidigare arbetat på Drott, Skanska och Sveriges Radio Förvaltning.

Christer Skagerlind, kommer också från eget konsultbolag i fastighetsbranschen och var dessförinnan VD för NAI Svefa Fastighetsutveckling. Christer har gedigen erfarenhet från fastighetsutveckling och fastighetsföretagande och har tidigare arbetat på Fastighetsägarna Stockholm, Drott och JM.

Johan Billing kommer att vara ansvarig för Building Consultancy, han kommenterar:

– Det känns roligt och spännande att få fortsätta att utveckla de projekt och kundrelationer som vi skapat i vårt konsultbolag Orion Projekt och att med hjälp av CBREs goda varumärke, stora affärsutbud och breda kompetens kunna bredda och växa i projektgenomförande- och projektutvecklingsaffären.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se