Här är Batljans senaste kraftköp
Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Här är Batljans senaste kraftköp

Transaktion

5 juli 2018

Nu lägger Ilija Batljans SBB 730 miljoner kronor på köp av fastigheter. Hyresintäkterna beräknas ligga på över 76 miljoner per år.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar genom bolag två samhällsfastigheter, med äldreboende och utbildning, samt 35 bostadsfastigheter för ett totalt fastighetsvärde om cirka 730 miljoner.

Samhällsfastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 12 000 kvadratmeter med hyresintäkter om cirka 18,5 miljoner. Samhällsfastigheterna är fullt uthyrda med en genomsnittlig återstående hyreslängd om 6,5 år.

Bostadsfastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 63 700 kvadrameter med hyresintäkter om cirka 57,5 miljoner. Totalt adderar SBB drygt 900 bostäder till sin fastighetsportfölj genom förvärven.

Största hyresgäst är Stockholms Stad som svarar för 17 procent av de totala hyresintäkterna.

– Med detta förvärv stärker vi vår position som det ledande fastighetsbolaget i Norden inom segmenten samhällsfastigheter och bostäder. Med förvärvet fortsätter SBB att växa i Stockholmsregionen och på våra starka bostadsmarknader Oskarshamn och Dalarna, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Säljare av fastigheterna är Savana och Langold Properties.

Förvärvet finansieras genom eget kapital och banklån.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se