Här är Batljans nya miljardköp Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Här är Batljans nya miljardköp

Transaktion

25 april 2019

Återigen slår SBB till och gör ett storköp för över en miljard kronor. Totalt omfattar förvärvet 48 stycken fastigheter.

Av de 48 fastigheterna nyttjas 27 stycken som äldreboenden motsvarande 70 procent av hyresintäkten, 11 fastigheter nyttjas för förskoleverksamhet eller liknande motsvarande 11 procent av hyresintäkten och 10 fastigheter uthyrs till vårdverksamhet motsvarande 19 procent av hyresintäkten.

Totalt köpeskilling är 142 miljoner euro, närmare 1,5 miljarder svenska kronor.

Genomsnittlig kontraktslängd är 9 år och fastigheterna är fullt uthyrda. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 50 280 kvadratmeter varav 90 procent har byggts mellan 2008 och 2018. De totala hyresintäkterna är 9,1 miljoner euro, närmare 96 miljoner svenska kronor, med ett driftnetto om 8,6 miljoner euro, motsvarande 90 miljoner svenska kronor. Hyresintäkterna är helt skattefinansierade och indexerade med 100 procent KPI.

Förvärven finansieras genom eget kapital och banklån och bolaget tillträder fastigheterna den 29 april 2019.

– SBB är Nordens ledande aktör avseende samhällsfastigheter och med denna affär stärker vi vår ställning ytterligare. Affären innebär en bra förstärkning av vår intjäning och skapar fortsatt goda möjligheter till värdeskapande och substansvärdetillväxt, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se