Här planerar Willhem nya Sthlms-lägenheter
En ny detaljplan för Stockholmstadsdelen Blackeberg skickas ut för granskning. I förslaget från Willhem kommer ett garagehus att rivas för att ge plats till ett 4-5 våningar högt hus med cirka 60 hyreslägenheter.

Här planerar Willhem nya Sthlms-lägenheter

Bostäder

24 maj 2023

I detaljplanen, som nu skickas ut för granskning, har Willhem tagit hänsyn till synpunkter från tidigare samrådsförslag och anpassat gestaltningen än mer efter områdets karaktär.

Bostadsbolaget Willhem har tagit fram en ny detaljplan för ca 60 hyreslägenheter i Stockholmstadsdelen Blackeberg.

Enligt den nya planen kommer ett slitet garagehus att rivas för att ge plats till ett 4-5 våningar högt hus med cirka 60 hyreslägenheter. Huset får en tydlig trappning i byggnadsvolym och en U-form som rymmer en suterrängvåning med garage och grön utemiljö, samt en pergola under tak. Fasaden blir i jordnära kulör, som stämmer väl överens med områdets övriga bebyggelse.

- Det bearbetade förslaget anknyter ännu tydligare till Blackebergs karaktäristiska struktur genom den terränganpassade lamellhusbyggnaden och att byggnadsvolymerna följer gatan. Med en grönskande halvsluten bostadsgård i västerläge, har flera av Blackebergs kvaliteter lyfts in i förslaget för att skapa en fin boendemiljö, säger Maria Lejdebro, projektutvecklare på Willhem.

Majoriteten av hyreslägenheterna blir ettor på ca 30-35 kvadratmeter, men det kommer även att finnas ett antal tvåor. Samtliga lägenheter får balkong eller fransk balkong och i bottenplan kommer det att finnas en uppglasad cykelverkstad.

Lappmannen 4, som är fastighetsbeteckningen, ligger alldeles intill Blackebergs tunnelbanestation. Med 25 minuter in till T-centralen och med Brommas natur inpå knutarna, erbjuder stadsdelen ett attraktivt boende.

Den nya detaljplanen skickas ut för granskning 24 maj och förväntas kunna antas i slutet av 2023. Byggstart planeras till senare delen av 2024.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se