Här landar Rikshems nya bostäder
Foto: Rikshem

Här landar Rikshems nya bostäder

Bostäder

17 april 2019

Nu påbörjar Rikshem byggnationen av 97 nyproducerade bostäder i ett område där bolaget redan har över 200 lägenheter. 

Rikshem bygger två nya bostadshus, på sex respektive åtta våningar, som ska stå klara i slutet av 2020 respektive början av 2021. Det blir framförallt lägenheter om 1-2 rum och kök men även lägenheter om 3-4 rum och kök. De nya husen är en del i utvecklingen av området i den centrala stadsdelen Sandbacka, där Rikshem sedan tidigare äger fastigheter.

– Med sitt centrala läge är Sandbacka ett av Umeås populäraste områden och vi ser en stor efterfrågan på hyresrätter, framförallt ettor och tvåor. Ytterligare hus i ett befintligt bostadsområde gör det möjligt att skapa nya bostäder snabbare än om ett nytt bostadsområde utvecklas från grunden. Vi har haft en dialog med de boende för att fånga upp deras behov. Genom ett helhetsperspektiv kan vi utveckla långsiktigt hållbara områden, säger Anna-Karin Eriksson, regionchef norra Sverige på Rikshem.

I det befintliga bostadsområdet på Sandbackavägen 34 utvecklas utemiljön och miljöhusen samtidigt som fasaderna på fastigheterna renoveras. Utvecklingen av utemiljön inkluderar en ny lekplats och aktivitetsbod för de boende i området samtidigt som belysning, sitt- och grillytor förbättras. Nya parkeringar kommer också innefatta carport-platser och platser för rörelsehindrade.

Ett första spadtag är planerat till 17 juni.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se