Här köper Signatur miljonfastighet i Malmö

Här köper Signatur miljonfastighet i Malmö

Transaktion

13 januari 2020

Överenskommet fastighetsvärde är 13,7 miljoner kronor och transaktionen är en bolagsaffär. Initiala hyresintäkter bedöms uppgå till ca 700 000 kr per år.

Signatur Fastigheter har förvärvat fastigheten Malmö Toarp 9:1. Fastighetens markareal uppgår till totalt ca 12,1 ha och är idag bebyggd med två huskroppar innehållande bostäder om 410 kvm.

Förvärvet finansieras genom banklån samt egna medel.

Fastighetens utvecklingsmöjligheter är god med ny- och tillbyggnationsmöjligheter av befintliga byggnader på kort sikt, samt möjlighet för detaljplaneförändring och nya bostadsområden på lång sikt.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se