Här kan Wirdenius få toppjobb

Här kan Wirdenius få toppjobb

Personnytt

14 februari 2020

Valberedningen i Kungsleden föreslår nyval av Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi till Kungsledens styrelse vid årsstämman den 23 april.

Till omval föreslås Charlotte Axelsson (ordförande), Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Charlotta Wikström och Christer Nilsson. Ulf Nilsson har undanbett sig omval.

Fredrik Wirdenius är född 1961 och har varit VD i Vasakronan AB 2008 - 2019. Han har över 30 års erfarenhet från den svenska och internationella fastighetsbranschen. Före Vasakronan var Wirdenius anställd inom Skanska-koncernen där han hade flera olika chefsbefattningar. Han är styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB och POP House Fastigheter AB.

Jonas Olavi är född 1967 och är för närvarande allokeringschef på Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och börskrönikör i Aktiespararen. Han har tidigare arbetat som chefsaktiestrateg på Nordea, VD och fondförvaltare på Michael Östlund & Company Fonder AB samt Delphi Fonder AB. Jonas har haft flera ledande befattningar i finansiella företag.

Kungsledens valberedning har bestått av Göran Larsson (Gösta Welandson med bolag tillika valberedningens ordförande), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Charlotte Axelsson (styrelsens ordförande) samt Jonas Broman (Olle Florén med bolag).

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2020, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se