Här gör Wihlborgs ny försäljning Foto: Wihlborgs Fastigheter

Här gör Wihlborgs ny försäljning

Transaktion

4 december 2019

Fastigheten innehåller 76 ägarlägenheter med en total yta om 7 200 kvm och säljs till Core Property Management.

Wihlborgs har den 1 december sålt fastigheten Munkeengen 4–20 i Hillerød, Danmark.

Fastigheten innehåller 76 ägarlägenheter med en total yta om 7 200 kvadratmeter och säljs till Core Property Management för en köpeskilling om 203 miljoner DKK. Frånträde skedde den 1 december 2019.

Munkeengen 4–20 ingick i ett paket om 16 fastigheter som Wihlborgs köpte av pensionsbolaget Danica 2017. Fastigheten omfattar även en kommersiell del, Munkeengen 22–32, vilken kvarstår i Wihlborgs ägo.

- Wihlborgs har fullt fokus på kommersiella fastigheter och därför är det helt i linje med vår strategi att sälja en bostadsfastighet som denna. Försäljningen hjälper oss att kunna hålla fokus på vår kärnaffär och på att fortsätta utveckla vårt kommersiella bestånd i Danmark, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se