Här byggs nya hyresrätter i Malmö
Foto: Veidekke

Här byggs nya hyresrätter i Malmö

Bostäder

20 juni 2018

Det är bolagen Veidekke och Trenum som påbörjar ett samarbete om att utveckla nya hyresbostäder.

Först ut är Hyllie, Malmö, där Trenum förvärvar 70 bostäder och två lokaler som färdigställs för uthyrning.

Samarbetet mellan Veidekke och Trenum formaliserades under våren och innebär i korthet att Veidekke förvärvar mark, projekterar och uppför hyresfastigheter som sedan överlåts till Trenum, som i sin tur förvaltar och hyr ut.

Ambitionen är att samarbetet inom en femårsperiod skall utvecklas till att omfatta cirka 500 nya hyreslägenheter i olika delar av landet.

– Vi ser hyresrätt som ett intressant komplement i vår produktportfölj, även om utveckling av bostadsrätter alltjämt kommer att vara vår kärnaffär, säger Per-Martin Eriksson, vd, Veidekke Bostäder.

Inom ramen för samarbetet har överlåtelseavtal tecknats om 70 redan påbörjade hyresrätter i Hyllie, som är ett av Malmös största och mest expansiva utbyggnadsområden. Förutom Svanenmärkta hyreslägenheter uppförs även två lokaler som beräknas stå färdiga under första kvartalet 2019.

– Vi hoppas mycket på samarbetet då vi har för avsikt expandera vår hyresrättsportfölj, säger Marcus Hansson, vd Trenum

Affären initierades av Catella, som också agerat rådgivare åt Veidekke. Trenum AB ägs av Balder och Tredje AP-fonden.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se