Här bygger Tornstaden åt MKB

Här bygger Tornstaden åt MKB

Bostäder

25 oktober 2019

Tornstadens verksamhet i region Syd fortsätter att växa. Nu är avtalet klart för det andra projektet i ramavtal avseende ca 1 000 hyresrätter som tecknats med MKB Fastighets AB.

Kvarteret Halvslaget 1 i Limhamn utgörs av ett bostadshus med fem till sju våningar. Förutom de 143 hyreslägenheterna kommer det att finnas en samlingslokal, en cafélokal samt ett områdeskontor för MKB. Fasaden görs i tegel ut mot gatan och i plåt mot innergården. Taket, som delvis kommer att vara biotopbeklätt, kommer även att ha solpaneler.

- MKB utvecklar attraktiva, hållbara och prisvärda bostäder. För att kunna göra detta på bästa sätt krävs bra samarbetspartners vilket vi känner vi att vi har i Tornstaden, säger Angelica Stenudd som är Projektledare Nyproduktion på MKB Fastighets AB.

Byggnads AB Tornstaden tecknade 2017 ett ramavtal med MKB Fastighets AB som avser cirka 1 000 nyproducerade hyresrätter i sydvästra Malmö. Nu pågår byggnation av 128 hyresrätter i grannkvarteret Pålsteken och i dagarna startar byggnationen av Halvslaget. MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag och det största fastighetsbolaget i Malmö.

- För ungefär ett år sedan påbörjades byggnationen av Tornstadens första projekt i Malmö som också är det första tillsammans med MKB. Det känns inspirerande att vi nu drar igång det andra projektet i regionen och fortsätter vårt goda samarbete med MKB som kommer tillföra fler hyresrätter till Malmö, säger Erik Olofsson som är vd på Byggnads AB Tornstaden.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se