Här bygger Skanska nytt boende i Täby

Här bygger Skanska nytt boende i Täby

Bostäder

23 januari 2020

Det blir 80 bostäder om 5 600 kvadratmeter. Byggnation påbörjas till sommaren och beräknas vara färdigt i början av 2022.

Skanska har slutit ett 15-årigt hyresavtal med Vardaga för drift av ett egenutvecklat äldreboende som ska uppföras i Täby Park. 

Äldreboendet omfattar cirka 5 600 kvadratmeter och får 80 lägenheter fördelade på fem våningar. Byggnaden är formad som ett ”V” och vetter mot ett grönområde samt det som framöver kommer att bli en skolgård.

Äldreboendet kommer att klara högt ställda hållbarhetskrav och ska certifieras enligt LEED, guldnivå. Huset får en mycket låg energiförbrukning och kommer bland annat utrustas med solceller på taket. Byggnaden kommer att uppföras med endast hållbara byggmaterial och arbetet ska resultera i noll byggavfall till deponi.

Täby Park är en helt ny stadsdel där totalt cirka 6 000 bostäder samt arbetsplatser och serviceutbud utvecklas. Området kommer att växa fram och anta sin slutgiltiga form under de kommande två decennierna.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se