Här bygger Polestar nytt huvudkontor

Här bygger Polestar nytt huvudkontor

Stadsutveckling

5 juni 2023

Det designledda elbilsföretaget Polestar planerar att etablera ett nytt globalt huvudkontor i Frihamnen och därmed samla sina anställda i centrala Göteborg.

Polestar väljer centrala Göteborg och Frihamnen för etableringen av sitt framtida globala huvudkontor och designcenter. Inflyttning beräknas ske om fem år, 2028. Frihamnen ger Polestar möjligheten att samla majoriteten av medarbetarna på ett ställe och samtidigt skapa en attraktiv arbetsplats i centrala Göteborg med goda kommunikationer och pendlingsmöjligheter.

Polestar har under de senaste åren vuxit betydligt och den långsiktiga målsättningen att antalet anställda i Göteborg ska dubbleras. Den fortsatta etableringen i staden är därför en viktig del av Polestars långsiktiga globala expansion som också inkluderar planerna på att lansera flera nya bilmodeller de kommande åren.

– Precis som Polestar har Göteborg ett tydligt fokus och en ledande internationell roll inom framtidens fordonsindustri med fokus på mer hållbara, eldrivna och uppkopplade fordon. Vi ser fram emot att utveckla en modern och attraktiv arbetsplats mitt i centrala stan, säger Thomas Ingenlath, vd på Polestar.

Göteborgs Stad och Polestar har tecknat en gemensam avsiktsförklaring, och Göteborgs Stad har idag direktanvisat mark till bolaget för en ny byggnad intill brofästet närmast Hisingsbron, med en slutlig totalyta på ungefär 80 000 kvadratmeter. Polestar planerar att vara långsiktig hyresgäst hos en framtida fastighetsägare som ska bebygga och hyra ut fastigheten till Polestar.

– En finare jubileumspresent för vår industristad går knappast att önska sig. Polestar är ett viktigt företag för Sverige som kommer att ta med sig massor av nya jobb rätt in i centrala Göteborg. I ett svep kommer innerstan att förstoras och framtida stadsutveckling att snabbas på, säger Jonas Attenius (s), kommunstyrelsens ordförande.

Samlad styrka för den gröna omställningen

Både Göteborgs Stad och Polestar är drivande i den gröna omställningen som – förutom eldrivna, utsläppsfria transporter – kräver koldioxidneutralitet i alla led, för klimatets skull. För att lyckas krävs förtätad samverkan mellan näringslivet, akademin och det offentliga. Att arbeta tillsammans kring nya innovativa lösningar har stort värde för kunskapsutvecklingen i Göteborg, och hur snabbt utsläpp kan reduceras. Polestar välkomnas in i initiativet Gothenburg Green City Zone.

– Det är ett oerhört glädjande beslut. Att Polestar väljer att expandera i Frihamnen är extremt positivt för regionen. Det stärker hela mobilitetsklustret ytterligare, och är ett bevis på Göteborgs världsledande position inom framtidens mobilitet och hela den gröna omställningen, säger Patrik Andersson.

Kompetensförsörjning är viktigt för Polestar och andra aktörer inom tech- och mobilitetsbranschen i Göteborg. Även om tillgången är jämförelsevis god, jämfört med andra platser, växer behovet av den här typen av kunskapsintensiva jobb kraftigt, i takt med omställningen som sker. Ett nytt, centralt placerat huvudkontor är en viktig del i att stärka attraktionskraften och locka ännu fler talanger till både Polestar och Göteborg.

En designad port mot Hisingen

Polestars skandinaviska design ska genomsyra det framtida huvudkontoret. Företaget och Göteborgs Stad kommer att arbeta tillsammans med att utveckla och designa fastigheten, inom ramen för en ny detaljplan. Den framtida byggnaden, eller byggnaderna, ska skapa en port mot Frihamnen och centrala Hisingen när man passerar över älven, och ansluta till bron så att bron upplevs som en stadsgata. Gående och cyklister ska naturligt kunna passera genom kvarteren och vidare in i Frihamnen. I bottenvåningarna ska det finnas verksamheter som skapar stadsliv och flöden av människor, miljöer som upplevs trygga och attraktiva för alla.

Mer detaljer om utformningen presenteras senare i processen.

– Att en biltillverkare väljer att öppna nytt globalt huvudkontor i centrala stan och ta aktiv del i stadsutvecklingen säger en hel del om vart industrin är på väg. Något stort händer just nu i Göteborg, säger Patrik Andersson.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se