Här bygger JM 300 nya bostäder

Här bygger JM 300 nya bostäder

Stadsutveckling

17 maj 2019

Bolaget har skrivit avtal om att köpa mark som ger möjlighet att utveckla hundratals nya bostäder. Detaljplan beräknas vara klar 2023.

JM har tecknat ett villkorat avtal om förvärv av en centralt belägen fastighet för utveckling av bostäder i Röa, Oslo.

Förvärvsbeloppet bestäms och likvid erläggs i samband med lagakraftvunnen detaljplan vilket beräknas ske tidigast 2023 varvid affären kommer att redovisas inom affärssegment JM Utland. För JM innebär förvärvet en möjlig utveckling av 300 bostäder.

– Fastigheten har ett fint läge i Röa med gångavstånd till service, tunnelbana och buss samt nära till friluftsområdet Oslomarka. Den passar fint in i JM Oslos byggrättsportfölj och området har en stor potential som sista industrifastighet i ett etablerat bostadsområde, säger Hilde Vatne, regionchef region Oslo, JM Norge.

JM miljömärker alla nya bostäder i Sverige, Norge och Finland med Svanen. JM är därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se