Här bygger HSB nya bostäder

Här bygger HSB nya bostäder

Bostäder

9 januari 2020

Kommunens tidplan anger att detaljplanen kan vinna laga kraft vid nästa årsskifte, vilket skulle möjliggöra en inflyttning för de första lägenhetsinnehavarna under 2023.

Kvarteret Posse ligger på Pantarholmen i Karlskrona, ett traditionellt HSB-starkt område i staden. HSB har ägt fastigheten sen 2012 och lämnade 2013 in förfrågan om att ändra detaljplanen. Fastigheten är idag bebyggd med gamla tegelhus som inte längre är i brukbart skick.

Finns det möjlighet kommer HSB att vilja återanvända något av det material (sten och tegel) som finns i dessa gamla fina byggnader. Detaljplanen medger att fastigheten bebyggs med fyra stycken flerbostadshus, där det högsta tillåts vara 14 våningar. Majoriteten av byggnadskropparna tillåts vara 8–10 våningar.

HSB har med sitt förslag som ligger till grund för detaljplanen velat göra något speciellt med platsen. Idag utgör fastigheten en obesökt plats med enastående outnyttjad utsikt över havet. Fastigheten består av en park nere vid gatan samt en platå som ligger högre än anslutande fastigheter.

Denna höjd vill HSB nyttja både för att ge våra befintliga och nya medlemmar möjlighet till ett fantastiskt boende i Karlskrona, men även för att öppna upp platsen för besökare som vill njuta av utsikten eller strosa längst med vattnet.

I det nya kvarteret ryms nästan 200 nya lägenheter i varierande storlekar. Det stora utbudet av lägenheter ska möjliggöra för alla som önskar att kunna hitta en passande lägenhet. Allt från väl planerade mindre ettor till stora våningar med generösa takterrasser samsas i kvarteret.

Efter sanering av parken nere vid Landsvägsgatan ska en ny park skapas. Här ska det finnas möjligheter för både boende och besökare att komma till en lummig plats med tydliga kopplingar till den nya Tullparken.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se