Här bygger Acrinova bostäder i Skåne Foto: TT

Här bygger Acrinova bostäder i Skåne

Bostäder

10 januari 2019

Produktionen av bostäder beräknas kunna komma igång under 2020. Total kvadratmeteryta på bostäderna blir 7 000.

Acrinova har träffat avtal om markanvisning för uppförande av bostäder om sammanlagt cirka 7 000 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne.

Avtalet innebär att Acrinova senast inom två år skall teckna ett marköverlåtelseavtal med Staffanstorps kommun.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se