Här bosatsar Willhem i Malmö

Här bosatsar Willhem i Malmö

Bostäder

2 oktober 2019

Bolaget har köpt ett nyproduktionsprojekt av Trianon där fastighetsvärdet ligger på över 430 miljoner kronor. Allt beräknas stå klar 2023.

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 256 hyresrätter som ska uppföras i kvartersstaden Sorgenfri i Malmö. Överenskommet fastighetsvärde är 435 miljoner kronor och säljare är Fastighets AB Trianon.

Affären innefattar en projektfastighet med 256 hyresbostäder i storlekarna 31-82 kvadratmeter. Den totala bostadsarean uppgår till 9842 kvadratmeter och utöver det ingår en lokalarea om 674 kvadratmeter.

Willhem kommer att ta över projektet och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda, vilket beräknas ske under 2023. Byggnaden kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.

− Vi är glada över att förvärva nyproduktion i Sorgenfri, ett spännande stadsutvecklingsprojekt i Malmö med stora möjligheter att bli något unikt. Genom förvärvet stärker vi dessutom vår marknadsposition i Malmö ytterligare och befäster vår långsiktiga närvaro i regionen, kommenterar Mikael Granath, vd på Willhem.

Avtalet är villkorat av att detaljplaneändring vinner laga kraft.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se