Previous Next

Hon blir ny vd för Hemfosa

Personnytt

25 april 2018

Jens Engvall kliver av posten som vd för Hemfosa för att bli vd i nybildade Nyfosa. Nu är hans ersättare utsedd.

 

Styrelsen har beslutat utse Caroline Arehult till ny vd för Hemfosa Fastigheter AB. Caroline Arehult är idag vd för Skanska Fastigheter Stockholm och har gedigen erfarenhet från ledande positioner inom fastighetssektorn.

Jens Engwall utses till vd i Nyfosa AB, det dotterbolag i Hemfosa som planeras delas ut och noteras före årets slut.

– Jag är väldigt stolt över den resa vi tillsammans genomfört på Hemfosa. Jag är övertygad om att Caroline Arehult kommer förvalta och utveckla både verksamhet och företagskultur på Hemfosa på ett utomordentligt sätt. Jag känner samtidigt ett stort engagemang för att leda Nyfosa som ett nytt snabbfotat transaktionsintensivt fastighetsbolag", säger Jens Engwall, vd Hemfosa Fastigheter AB, tillträdande vd Nyfosa AB.

Caroline Arehult, född 1973, är utbildad civilingenjör inom bygg- och fastighetsekonomi vid KTH och Tekniska högskolan i Hamburg. Hon är idag verksam som vd för Skanska Fastigheter Stockholm där hon är ansvarig för den kommersiella projektutvecklingen. Innan dess har hon haft ledande positioner inom Skanska som bland annat uthyrnings- och marknadschef, fastighetschef och fastighetsutvecklare.

– Jag har haft en fantastisk tid på Skanska med många spännande roller under mina snart 20 år i bolaget, men nu är det dags för mig att gå vidare. I Hemfosa ser jag en fantastisk möjlighet att få ta över efter det fina jobb som Jens Engwall gjort, och bygga vidare på det. Mitt intryck av Hemfosa är att företagskulturen är präglad av entreprenörskap och ett stort eget ansvar, väldigt lik den kultur jag själv kommer ifrån och trivs i. Jag ser fram emot att tillsammans med mina nya kollegor fortsätta utveckla Hemfosa och hitta vår väg framåt, säger Caroline Arehult, tillträdande vd Hemfosa Fastigheter AB.

Vd-skiftet kommer att ske under hösten 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se