Hon blir ny chefsekonom på SABO Foto: SABO

Hon blir ny chefsekonom på SABO

Personnytt

8 februari 2019

I dag är hon chef för ekonomi- och juridikenheten och får nu en tydligare roll i den bostadspolitiska debatten.

Susanna Höglund är ny chefsekonom på Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO. I dag är hon chef för ekonomi- och juridikenheten och får nu en tydligare roll i den bostadspolitiska debatten om hyror och balanserade ekonomiska villkor för allmännyttan.

Sedan maj 2017 har Susanna Höglund varit chef för ekonomi- och juridikenheten på SABO. Hon har tidigare varit koncerncontroller i Stockholms Stadshus AB med ansvar för ägarstyrning och verksamhetsuppföljning för många av Stockholms stads stora bolag bland annat de allmännyttiga bostadsföretagen. Dessförinnan har hon varit projektledare och controller vid Exploateringskontoret i Stockholm, samt konsult inom marknadsanalys och värderingar.

Hon arbetar i dag bland annat med hyressättning och förhandlingssystemet för att skapa en hållbar modell för framtidens hyressättning i samspel med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Ett annat område som Susanna jobbar med är obalansen i beskattning mellan äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt där hyresrätten är skattemässigt missgynnad.

- Susanna Höglund har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och får nu tillfälle att arbeta mer fokuserat med några av bostadsmarknadens mest utmanande områden, hyressättning och balanserade och rättvisa villkor för olika upplåtelseformer där hyresrätten är missgynnad. Det är därför mycket glädjande att Susanna tackat ja till att bli chefsekonom, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

SABO är bransch- och intresseorganisation för Sveriges 313 allmännyttiga bostadsföretag. De bostadspolitiska frågorna blir allt viktigare och diskuteras allt mer i samhällsdebatten. SABO behöver de kommande åren flytta fram sina positioner inom det bostadspolitiska området för att säkerställa att allmännyttan har bra och långsiktigt stabila förutsättningar att erbjuda bra bostäder för alla.

- Sverige har många utmaningar inom det bostadspolitiska området. För mig känns det stimulerande att som chefsekonom få arbeta med några av de viktigaste frågorna för att bidra till långsiktigt goda villkor för hyresrätten och därmed bidra till att våra medlemmar kan bygga bostäder för alla, säger Susanna Höglund, chefsekonom.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se