Hon blir ny CFO på Heimstaden Foto: Heimstaden

Hon blir ny CFO på Heimstaden

Personnytt

29 oktober 2018

Hon ersätter nuvarande CFO Magnus Nordholm som vid årsskiftet inträder i rollen som CEO för Heimstaden AB:s majoritetsägare Fredensborg AS.

Ingvor Sundbom, 46 år, kommer den 5 november tillträda rollen som ny CFO för Heimstaden.  Magnus Nordholm kvarstår i sin roll som vice VD i Heimstaden AB och som del av ledningsgruppen tills han tillträder sin nya tjänst och bibehåller även efter detta sin styrelseplats i Heimstaden.

Ingvor har en lång och gedigen erfarenhet från flera ledande befattningar inom både den svenska och internationella finans- och fastighetsbranschen. Närmast kommer hon från tjänsten som koncern VD för ett noterat bostadsutvecklingsbolag. Dessförinnan har hon varit CFO för börsnoterade fastighetsbolag som Hufvudstaden och Oscar Properties samt under sju år som CFO och transaktionschef på Bonnier Fastigheter.

- Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera Ingvor, säger Magnus Nordholm. Hon har en bra mix av djupt branschkunnande i kombination med den affärsmässiga bredd som krävs för att lyckas i den här rollen hos oss. Under hösten kommer jag gradvis fasa över delar av mina ansvarsområden till Ingvor, parallellt med att jag träder in i min nya roll. Heimstaden och Fredensborg-koncernen kommer fortsätta på den tillväxt och förbättringsresa som vi arbetat med under en lång tid och det blir intressant och utmanande att ta en bredare roll i denna utveckling. Fortsatt tillväxt och fokus på operationell och finansiell excellens, etablering av Heimstaden och Fredensborg som en av de mest attraktiva arbetsgivarna inte bara i Norden utan även i Europa samt ett starkt fokus på hållbarhet och socialt ansvarstagande kommer ligga högt upp på min agenda.

- Vi är mycket glada över att kunna stärka vår ekonomi- och finansfunktion med en person som utöver sin kompetens också har en stark integritet och mod att fatta tuffa beslut vilket är vad vi vill se hos våra ledare, säger Patrik Hall. Magnus har i rollen som CFO gjort ett fantastiskt arbete och det är en styrka att Magnus fortsatt finns kvar i koncernen med möjlighet att lägga mer tid på sina övriga uppdrag. Samtidigt får vi en stark och drivande kraft i Ingvor som kan lägga 100% på rollen som CFO och att utveckla ekonomi- och finansfunktionen vidare.

- Det känns oerhört inspirerande att bli en del av ett av Nordens största bostadsfastighetsbolag som nu även expanderar i Europa. Jag ser verkligen fram emot att få bidra till bolagets kommande expansion genom att säkerställa en fortsatt finansiell stabilitet och lönsamhetsutveckling i ett strategiskt viktigt skede, med fokus på hållbar och lönsam tillväxt”, säger Ingvor Sundbom.

Ingvor börjar den 5 november 2018 och rapporterar till koncernchef Patrik Hall.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se