Hon blir ny affärschef på Vasakronan
Susan Strömbäck. Bild: Gustav Kaiser

Hon blir ny affärschef på Vasakronan

Personnytt

5 december 2023

Susan Strömbäck, idag fastighetsutvecklare Vasakronan, blir ny Affärschef för affärsområde Stockholm City. Hon tillträder sin nya roll den 1 februari 2024.

Susan har en teknisk bakgrund med inriktning på fastighetsförvaltning från KTH och har drygt 20 års erfarenhet av uthyrning, kundansvar, fastighetsutveckling och ledarskap. Hon började på Vasakronan 2007 som Fastighetschef och har sedan 2013 haft en roll som fastighetsutvecklare med ansvar för utvecklingen av bland annat Sergelgatan och kvarteret Nya Kronan i Sundbyberg.

– Intresset för den här rollen har varit stort både externt och internt och jag är glad att Susan har tackat ja. Hon har den erfarenhet och de förmågor som behövs för att fortsätta driva affären och utvecklingen av våra stråk och områden i Stockholm city vidare på ett bra sätt, säger Anna Nordin, Chef Stockholm.

Vasakronans fastighetsportfölj i Stockholm motsvarar ett totalt marknadsvärde om cirka 126 mdkr och består av fyra affärsområden, City, Nord, Syd och Öst. Affärsområde City omfattar fastigheter motsvarande cirka 54 mdkr.

Susan efterträder Martin Sandgärde som tidigare i år aviserade att han hade för avsikt att lämna bolaget för en roll hos Nrep.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se