Holmström och Areim lägger miljardbud på Magnolia Magnolia med VD Johan Tengelin är nu föremål för ett uppköpserbjudande från Holmström och Areim. Styrelsen rekommenderar erbjudandet.

Holmström och Areim lägger miljardbud på Magnolia

Transaktion

7 juli 2021

Holmström Fastigheters dotterbolag FHH har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Magnolia om 2,9 miljarder. Budet rekommenderas av Magnolias styrelse.

 

 

Om erbjudandet fullföljs kommer FHH att kontrolleras av Holmströmgruppen och fonder eller entiteter förvaltade och rådgivna av Areim AB .

Vederlaget i erbjudandet uppgår till 76 kronor kontant per aktie i Magnolia Bostad och finansieras i sin helhet genom medel som är tillgängliga för FHH i enlighet med bindande finansieringsåtaganden från Areim.

Det betyder att budet är värt cirka 2,9 miljarder kronor.

Styrelsen i Magnolia rekommenderar enhälligt aktieägarna  att acceptera FHHs offentliga uppköpserbjudande.

Erbjudandet innebär en premie om cirka: 32,4 procent jämfört med stängningskursen om 57,4 kronor för Magnolia Bostads aktie på Nasdaq Stockholm den 6 juli 2021 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet); 34,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 56,7 kronor för Magnolia Bostads aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet; och 32,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 57,6 kronor för Magnolia Bostads aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Acceptperioden för erbjudandet beräknas inledas den 12 juli 2021 och avslutas omkring den 18 augusti 2021, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Magnolia redovisar förlust

Idag lämnade även Magnolia sin rapport för senaste kvartalet och halvåret. Bolaget redovisar förlust men ser positivt framåt:

"Vårt intensiva arbete med att hitta nya byggrätter i attraktiva områden har gett resultat. Vi har expanderat vår byggrättsportfölj med cirka 1 400 bedömda byggrätter i sju projekt runt om i landet. Nu innehåller vår byggrättsportfölj cirka 25 300 bedömda byggrätter och jag ser framför mig att vi innan slutet av året kommer att kunna presentera ett flertal fina projekt för våra kunder. Roligt är också att Magnolia Bostads aktier grönmärktes av Nasdaq under kvartalet. Detta tydliggör ytterligare vårt hållbarhetsvärde för våra investerare", skriver bolaget i en kommentar.

Summering för första halvåret 2021 för Magnolia:

*Nettoomsättningen uppgick till 459 mkr (1 504).

*Rörelseresultatet uppgick till -27 mkr (437), varav 42 mkr (-30) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

*Periodens resultat före skatt uppgick till -114 mkr (351) och resultat efter skatt uppgick till -127 mkr (366).

*Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till -2,99 kr (8,91).

Summering av Q2 2021 för Magnolia:

*Nettoomsättningen uppgick till 52 mkr (1 058).

*Rörelseresultatet uppgick till -2 mkr (348), varav 22 mkr (-25) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

*Periodens resultat före skatt uppgick till -46 mkr (308) och resultat efter skatt uppgick till -55 mkr (324).

*Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till -1,28 kr (7,91).

 

 

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se