Holmström och Areim fullföljer budet på Magnolia Erik Rune och Magnolia återförenas genom Holmströmgruppens och Areims uppköp av bolaget. För ett år sedan lämnade han rollen som vice VD i Magnolia för VD-posten i Holmströmgruppen.

Holmström och Areim fullföljer budet på Magnolia

Transaktion

23 augusti 2021

Holmström och Areim äger nu över 97 procent av aktierna i Magnolia och påbjuder därmed tvångsinlösen av de återstående aktierna.

Det rekommenderade budet offentliggjordes den 7 juli och efter att accepttiden gått ut den 18 augusti står det nu klart att budgivaren innehar över 97 procent av aktierna.

Budgivare är Holmström Fastigheters dotterbolag FHH.

Styrelsen i Magnolia har enhälligt rekommenderat budet som innebär en premie om cirka 32,4 procent jämfört med stängningskursen om 57,4 kronor för Magnolia Bostads aktie på Nasdaq Stockholm den 6 juli 2021.

Vederlaget i erbjudandet uppgår därmed till 76 kronor kontant per aktie i Magnolia Bostad och finansieras i sin helhet genom medel som är tillgängliga för FHH i enlighet med bindande finansieringsåtaganden från Areim.

Budet är värt totalt 2,9 miljarder kronor.

Rune och Magnolia återförenas

I och med affären återförenas Erik Rune och Magnolia.

Det är bara lite drygt år sedan Erik Rune lämnade rollen som vice VD i Magnolia för att bli VD i Holmströmgruppen.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se