Höjvall fortsätter storsatsa Jan-Erik Höjvall, vd, Amasten. Foto: Amasten

Höjvall fortsätter storsatsa

Bostäder

2 april 2019

Nu har Jan-Erik Höjvall och Amasten köpt en ny projektfastighet som ska utvecklas till bostäder. Totalt planeras det nu för 163 lägenheter.

Amasten skrev i går ett avtal om att förvärva projektfastighet i Nykvarn. Transaktionen sker i bolagsform och är villkorad av finansiering samt bygglov och baseras på ett underliggande fastighetsvärde vid färdigställande om 430 miljoner kronor.

– Nu bygger vi lägenheter för unga människor i stor-Stockholm, säger Jan-Erik Höjvall, vd Amasten fastighets AB.

Avdrag för latent skatt uppgår till cirka 2 miljoner kronor. Säljare är Slättö genom sin fjärde fond, Slättö IV. Amasten tillträder fastigheten efter erhållet bygglov och genomförd fastighetsreglering.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Amasten nu växla upp både takt och ambition inom projektutvecklingen i Nykvarns centrum, Erik Dansbo CIO Slättö.

Projektet förväntas färdigställas under 2021 och kommer då omfatta 165 Riki-lägenheter med markplan bestående av framtidens närcentrum med livsmedelsbutik och restauranger. Vid färdigställande bedöms de uthyrningsbara ytorna uppgå till 11 286 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 23 miljoner kronor per år och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,5 procent.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till 34,7 miljoner kronor. Amasten erlägger 25 miljoner kronor kontant vid tillträde och resterande delar vid färdigställande. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se