Historisk toppnotering på Sthlms hyresmarknad
Foto: Pixabay

Historisk toppnotering på Sthlms hyresmarknad

Ekonomi

27 maj 2019

Enligt den senaste SEPREF rapporten (The Swedish Property Research Forum) visar Stockholms lokalhyresmarknad på fortsatt stark hyresutveckling.

Enligt rapporten för Q2 2019 har vi nu ytterligare en historisk toppnotering med en prime rent om 8 000 kr/kvadratmeter. Jämfört med Q2 2018 har hyrorna ökat med 775 kr/kvadratmeter vilket motsvarar knappa 11% på årsbasis.

"SEPREFs senaste siffra om 8 000 kr/kvadratmeter grundar sig på 26 svarande företag/lokalkontor som givit svar i intervallet 7 500-11 000 kr/kvadratmeter. Vi på CBRE har under senare tid försökt att få nivåer över 10 000 kr/kvadratmeter verifierade, d.v.s hitta faktiska hyresavtal där dessa nivåer bekräftas, dock utan framgång. Vi upplever tvärtom att skillnaden mellan utgångshyra och kontrakterad hyra nu återigen ökar, d.v.s att fastighetsägare generellt är mer öppna för olika incitament i syfte att locka till avslut", skriver Daniel Dubois, Advisory & Transaction Occupier på CBRE i Sveriges Fastighetsblogg.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se