Higab renoverar anrik Gbg-byggnad Foto: Higab/Hans Wretling

Higab renoverar anrik Gbg-byggnad

Stadsutveckling

14 maj 2019

För att säkerhetsställa byggnadens exteriör kommer delar av taket att läggas om, fasaderna fogas om och samtliga fönster att renoveras.

Göteborgs Naturhistoriska museum invigdes 1923 i samband med Världsutställningen. Nu ska exteriören på den nationalromantiska byggnaden i Slottsskogen renoveras. Arbetet  påbörjas i juni och beräknas att pågå 2019–2020.

– Förutom en tillbyggnad på 1980-talet har inga stora förändringar gjorts sedan museet invigdes 1923. Därför är det viktigt att underhålla byggnaden på ett varsamt sätt för att bevara dess kulturhistoriska värden, säger Karin Lottkärr, projektledare på Higab.

Antikvarisk expertis finns med under hela projektet. Större delen av de ursprungliga fogarna på fasaderna kommer att bevaras, vilket kommer bidra till att bibehålla byggnadens särskilda utseende. Alla originalfönster kommer att renoveras enligt traditionell metod och på taket kommer befintliga lertegelpannor att rengöras och återmonteras efter takomläggningen.

Underhållsarbetet på Göteborgs Naturhistoriska museum planeras att pågå under två år. Verksamheten kommer att hålla öppet under tiden och besökare kommer att kunna besöka museet som vanligt.

– 2021 firar Göteborg 400 år och lagom tills dess ska museet vara färdigrenoverat, säger Karin Lottkärr.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se