Hifab startar nytt marknadsområde Farshad Saba. Foto: Hifab

Hifab startar nytt marknadsområde

Personnytt

14 februari 2019

För att möta marknadens ökade efterfrågan startar bolaget ett nytt marknadsområde med en geografisk täckning från Jönköping till Uppsala.

Stora investeringar pågår och planeras i Mellansverige där höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer att vara ett dominerade projekt som driver samhällsutvecklingen i ett flertal orter och städer utmed sträckningen. För att möta marknaden och ytterligare stärka vår position startar vi marknadsområde Öst.

- Den framåtriktade satsningen med ett nytt marknadsområde kommer att ge oss den kraft som krävs för att vi ska ta nästa steg i vår utveckling på den svenska marknaden. Tillväxt, samt att stärka oss på våra lokala marknader, ligger i linje med vår strategi. Nu skapar vi rätt förutsättningar för att lyckas, inte bara i det nya marknadsområdet, utan även i befintliga marknadsområden, säger Patrik Schelin VD för Hifab.

Det nya marknadsområdet har en geografisk täckning från Jönköping i söder till Uppsala i norr. Befintlig verksamhet i Jönköping, Linköping, Norrköping, Västerås och Uppsala flyttas över till det nya marknadsområdet Öst. Genom denna förändring får befintliga marknadsområden i Syd och Mitt ett tydligare regionalt fokus och ökad kraft att utveckla Göteborgs- och Malmöregionen i Syd och Stockholmsregionen i Mitt.

Som chef för Marknadsområde Öst har Farshad Saba anställts. Farshad kommer närmast från Sweco där han tidigare varit regionchef. Utöver rollen som marknadsområdeschef kommer Farshad ingå i Hifabs koncernledning.

- Vi är väldigt glada att hälsa Farshad Saba välkommen i rollen som chef för det nya marknadsområdet. Jag ser verkligen fram mot ett gott och utvecklande samarbete med Farshad som är en erkänt duktig ledare, avslutar Patrik Schelin.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se