Högsommarens tre största fastighetsköp i Sverige – Nu kommer vi återigen fördubbla vårt fastighetsbestånd på tillväxtorter i västra Sverige och kommer efter tillträdet inneha nära 1 200 lägenheter i Hubb Väst, säger Amastens VD Mikael Rånet.

Högsommarens tre största fastighetsköp i Sverige

Transaktion

16 augusti 2021

Undantaget större strukturaffärer står Amasten, SBF och Peab för högsommarens största fastighetsköp i Sverige.

Amasten förvärvade i 31 fastigheter i tillväxtorter i västra Sverige för 784 miljoner kronor i mitten av juli.

Affären genomförs i bolagsform och fastighetsportföljens bostadsandel är 95 % och omfattar 40 000 kvm bostäder med 602 hyreslägenheter och 1 600 kvm lokaler.

Bostadsbeståndet är fördelat på 166 lägenheter i Ulricehamn, 139 lägenheter i Uddevalla, 273 lägenheter i Vänersborg och 24 lägenheter i Trollhättan. Hyresvärdet uppgår till 47,7 mkr. Säljare är Lidén Group AB och tillträde bedöms ske under september 2021.

– Under det andra kvartalet fördubblade vi Amastens bestånd i västra Sverige genom förvärv av 275 lägenheter i Skövde, Mariestad och Falköping. Nu kommer vi återigen fördubbla vårt fastighetsbestånd på tillväxtorter i västra Sverige och kommer efter tillträdet inneha nära 1 200 lägenheter i Hubb Väst. Förvärvet följer Amastens tillväxtstrategi, att skapa effektiva förvaltningskluster med egen förvaltningspersonal, i attraktiva städer med välbelägna hus. Städer där vi kan medverka som samhällsbyggare och bygga Riki-hus, vår egen unika byggprodukt som levererar färdiga hyreshus på 12 månader säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.

SBF storköper i Malmö

SBF Bostad förvärvade i slutet av juli fastigheter i Malmö för 348 Mkr. Även denna transaktion görs via bolagsförvärv och omfattar fastigheterna Blosset 4, Roslagen 3, Tjäderhönan 1, David 35 och David 36 i centrala Malmö.

Fastigheterna innehåller 112 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till 9 368 kvadratmeter. Säljare är en privat fastighetsägare. Tillträde beräknas ske den 31 augusti 2021, givet att villkor i avtalet är uppfyllda. Fastigheterna ligger på attraktiva lägen i Malmö, och det finns en stor potential att utveckla lägenheterna.

– Jag är glad och stolt över att vi idag genomfört vårt hittills största enskilda köp i SBF Bostad. Dessa centralt placerade fastigheter i Malmö är bra tillskott till SBF Bostads fastighetsportfölj, som med detta innehåller cirka 1 800 lägenheter på 15 orter. Merparten av denna fastighetsportfölj ligger i Skåne och jag känner mig trygg i att vårt lokala kontor i Malmö kommer att ta hand om och utveckla, dessa fastigheter på samma framgångsrika vis som de gör med SBF Bostads övriga fastigheter. Jag kan också konstatera att marknaden för hyresbostäder har varit fortsatt stark under det första halvåret 2021, vilket är positivt för våra investerare, säger Johan Grevelius, VD SBF.

SBF Bostad AB (publ) kommer, i och med tillträdet av fastigheterna i detta köp, att ha ett fastighetsvärde uppgående till drygt 2,5 miljarder kronor.

Peab köper av Sagax i Järfälla

Peab förvärvade i slutet av juli bostadsbyggrätter i Järfälla för 201 miljoner kronor av Sagax.

Förvärva gäller fastigheten Järfälla Veddesta 1:13 i Järfälla. På fastigheten finns en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör utveckling av cirka 700 bostäder. På fastigheten finns en byggrätt om cirka 55 000 kvadratmeter ljus BTA (bruttoarea). Detaljplanen är flexibel och möjliggör utveckling av såväl bostadsrätter som hyresrätter om totalt cirka 700 bostäder samt en del kommersiell verksamhet. Utöver köpeskillingen ingår i förvärvet åtaganden i exploateringsåtgärder motsvarande cirka 100 miljoner kronor. I huvudsak avser det förberedelser för kollektivtrafik.

– För oss som samhällsbyggare är den här möjligheten till stadsutveckling i Veddesta i Järfälla kommun naturligtvis mycket glädjande. Vi bidrar till utbudet av olika boendeformer genom att bygga såväl bostadsrätter som hyresrätter, samtidigt som vi planerar för möjligheter till viss service och kommersiell verksamhet i området. Den här affären ger även uppdrag till våra andra affärsområden inom Peabkoncernen, säger Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling, Peab.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se