Hög produktion av kooperativa hyresrätter
SKBs ekonomi är fortsatt stark och värdet på de 146 fastigheterna var vid årsskiftet 26,6 miljarder kronor, konstaterar VD Eva Nordström.

Hög produktion av kooperativa hyresrätter

Bostäder

1 april 2021

SKBs års- och hållbarhetsredovisning 2020 summerar ett år med fler pågående byggprojekt än tidigare.

Föreningen har tilldelats nya markanvisningar och nominerats till Årets Fastighetsbolag. Ekonomin är fortsatt stark och värdet på SKBs 146 fastigheter var vid årets slut 26,6 miljarder kronor.

Trots att 2020 var en stor utmaning för hela samhället har pandemin haft förhållandevis begränsade effekter för SKBs verksamhet. Den har löpande anpassats med respekt till medlemmar, boende och medarbetare.

Utvecklingsarbetet inom hållbarhet och digitalisering har tagit stora kliv samtidigt som underhållsarbetet i kvarteren fick ett ökat fokus på utemiljö.

– Det var inga vanliga spelregler som gällde under 2020, men vi lyckades ställa om snabbt utan att tappa fart. Vårt mål är att bygga 200 lägenheter om året så därför är det glädjande att det samtidigt pågick byggnation av hela 364 bostäder i Bromma, Hagastaden och i Uppsala. Och trots den hårda konkurrensen om mark fick vi anvisningar motsvarande 260 lägenheter i Skarpnäck och Farsta, säger Eva Nordström VD på SKB.

Vinst som återinvesteras

Nettoomsättningen ökade under 2020 från 783 till 796 miljoner kronor och resultatet uppgick till 150 miljoner kronor vilket är en ökning med 23 miljoner kronor från föregående år.

– Vi är not-for-profit, vilket betyder att vårt ekonomiska överskott återinvesteras. Resultatet behöver successivt öka för att möta det ekonomiska åtagande som ett växande fastighetsbestånd innebär eftersom vi aldrig säljer de hus vi bygger, säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef.

Största möjliga hållbarhetseffekt

Sedan flera år redovisar SKB sitt hållbarhetsarbete som en del i årsredovisningen och för 2020 gör föreningen sin första hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative) Standards.

– Hela vår verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet ligger i vårt och den kooperativa idéns DNA. Vi jobbar aktivt med att minska klimatavtrycket genom att använda 100 procent grön el, välja sunda material och arbeta för minskad och mer effektiv energianvändning i våra hus. Vi vill också bidra till en hållbar livsstil och det gör vi bland annat med laddplatser för elbilar och stora cykelrum i nybyggnation, säger Eva Nordström.

Energibesparingar prioriterade

Energibesparing är en av de prioriterade hållbarhetsfrågorna där målsättningen är att minska energianvändningen med 30 procent till 2030 (från 2007), att vara fossilfria år 2030 samt klimatneutrala år 2045. För att minska det egna klimatavtrycket satte SKB 2018 målet att minska användningen av el och fjärrvärme med 3 procent fram till 2021. Det har redan överträffats med en total minskning med 6,6 procent varav 4,1 procent under 2020.

– Vi jobbar intensivt med energioptimering och åtgärder både i våra befintliga fastigheter och i nyproduktioner. Sedan 2007 har vi sänkt vår energianvändning med 25 procent och håller vi den här takten kan målet nås redan 2026. Det gäller att hela tiden göra rätt prioriteringar för att få ut största möjliga hållbarhetseffekt i förhållande till investering, säger Eva Nordström.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se