Henrik Saxborn lämnar Castellum
Henrik Saxborn frånträder sin anställning i Castellum under 2021.

Henrik Saxborn lämnar Castellum

Personnytt

8 april 2021

Henrik Saxborn lämnar rollen som VD och koncernchef i Castellum. Beskedet kommer knappt två veckor efter att Rutger Arnhult valts till ordförande i bolaget.

Henrik Saxborn delgav styrelsen i Castellum sitt beslutat under onsdagen. Han kommer att frånträda sin anställning i Castellum under 2021. 

Det har i samband med Castellums bud på Entra och den stora försäljningen av logistikfastigheter till Blackstone varit ett spänt läge mellan Saxborn och storägaren, numera även ordföranden, Rutger Arnhult. 

Arnhult har varit kritisk mot beslut som fattats eller drivits av Saxborn i dessa sammanhang.

Men i pressmeddelandet om Saxborns beslut att lämna bolaget utväxlas hövligheter mellan nye ordföranden och avgående VD:n. 

– Jag vill från styrelsens sida tacka Henrik Saxborn för hans tid som koncernchef och positiva bidrag till bolagets utveckling och tillväxt. Castellum står väl rustat inför framtiden och jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med styrelse och ledning, säger Rutger Arnhult.

– Castellum är ett fantastiskt företag, idag ett av de starkaste fastighetsbolagen i Norden med framskjuten position inom teknikutveckling och hållbarhet. Det har varit ett privilegium att få skapa allt detta tillsammans med alla engagerade och härliga kollegor, säger Henrik Saxborn.

Stannar max sex månader

Henrik Saxborn har arbetat inom Castellum i totalt 15 år och som VD i åtta år. Han efterträdde Håkan Hellström som VD 2013 och var dessförinnan vice VD på Castellum sedan 2006. Innan karriären på Castellum arbetade han med förvaltning inom Gigab, Westpartner/Newsec och Niam.

Castellums styrelse inleder nu, i samråd med Henrik Saxborn, en process för att tillsätta en ny VD och koncernchef.

Henrik Saxborn kommer att fortsätta i sin nuvarande roll i sex månader eller till dess att en ersättare tillträder, för att bidra till en smidig övergång.

När World in Propety tidigare i år, innan bolagsstämman, frågade Saxborn om hans åsikt om Arnhult som styrelseordförande var svaret:

– Det är skönt att konstatera att jag är VD och att detta är en styrelsefråga...

Bland andra DI har spekulerat i om Saxborn skulle sitta kvar med Arnhult som ordförande.

"Frågan är också uppenbar om Henrik Saxborn kommer att sitta kvar som VD om en företrädare för konkurrenter blir styrelseordförande", skrev tidningen inför bolagsstämman.

Av Jörgen Hallström

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se