Hemsö vinner upphandling – över kvarts miljard

Hemsö vinner upphandling – över kvarts miljard

Stadsutveckling

18 september 2019

Nu har bolaget gått vinnande ur en offentlig upphandling och ska bygga två nya fastigheter. Totalt uppgår investeringen till 270 miljoner.

Hemsö och Uleåborgs stad har genom en offentlig upphandling ingått avtal för nyproduktion av två nya räddningsstationer i Uleåborg. Den totala investeringen uppgår till cirka 270 miljoner kronor.

– Att vinna denna offentliga upphandling är ett mycket viktigt steg för Hemsö och en naturlig förlängning av vår långsiktiga verksamhet i Finland och Uleåborg. I linje med vår strategi strävar vi efter att utöka vår projektportfölj och vårt samarbete med finska kommuner. Uleåborgs stad är en bra partner till oss och vi ser fram emot att tillsammans bygga dessa toppmoderna räddningsstationer, säger Jarkko Leinonen, Finlandschef på Hemsö.

Uleåborgs stad har tecknat två hyresavtal som löper på 25 år. Räddningsstationerna Linnanmaa och Raksila ska bli miljövänliga byggnader och designas så att säkerheten prioriteras. Byggnaderna kommer att vara specialanpassade för verksamheterna som innefattar både brand- och ambulansverksamhet. Den totala ytan kommer att uppgå till cirka 9 000 kvadratmeter.

– Efter att hyresavtalen är undertecknade tar utvecklingsfasen vid. Då tar Uleåborgs stad och Hemsö gemensamt fram projektplaner för bygglovs- och implementeringsfasen, säger Eero Keränen, projektledare på Uleåborgs fastighetsservice.

Både räddningsstationen i Linnanmaa och Raksila ska byggas som energieffektiva fastigheter med stor tyngdpunkt på såväl hållbarhet som hälsa och säkerhet. Stationerna kommer att drivas av Oulo-Koillismaas räddningstjänst.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se