Hemsö storköper – över miljarden

Hemsö storköper – över miljarden

Transaktion

13 februari 2019

Bolaget köper nu ett bestånd för mer än 1,3 miljarder kronor. Samtidigt gör de en investering på över 500 miljoner i projektet.

Hemsö förvärvar ett fastighetsbestånd med åtta äldreboende- och vårdfastigheter i Åbo i Finland enligt tidigare offentliggjord avsiktsförklaring. Samtidigt investerar Hemsö i Turku Technology Properties (TTP) och erhåller en ägarandel på 34,8 procent. Investeringen uppgår till totalt 180 miljoner euro, motsvarande närmare 1,9 miljarder svenska kronor.

Fastighetsbeståndets förvärvskostnad uppgår till 130 miljoner euro, vilket landar på över 1,3 miljarder svenska kronor.

Säljare är Åbo stad som blir hyresgäst med en genomsnittlig hyrestid på 11 år. Om den så kallade SOTE-reformen träder ikraft övergår hyresavtalen till det nybildade landstinget, preliminärt i januari 2021.

Investeringen i TTP sker genom en riktad nyemission till Hemsö till ett värde om 50 miljoner euro. Efter emissionen blir Hemsö och Åbo stad största ägare med 34,8 procent respektive 35,4 procent. Kapitaltillskottet kommer främst att användas till att finansiera utvecklingsprojekt inom TTP.

Det största pågående projektet är Campus I som är ett nyproduktionsprojekt av en utbildningsfastighet om 18 000 kvadratmeter. Åbo Yrkeshögskola är största hyresgäst i Campus I och har tecknat ett 25-årigt hyresavtal för 15 000 kvadratmeter. Den nya fastigheten planeras färdigställas 2020 och certifieras enligt LEED Platinum.

‒ Det är glädjande att vi stärker samarbetet med Åbo stad i och med vårt delägarskap i TTP. Det växande Åbo-området är intressant för oss och det är positivt att vi ökar vår närvaro där. Att få Åbo stad som strategisk partner ger oss möjlighet att bidra till den fortsatta utvecklingen i området, säger Jarkko Leinonen, Hemsös Finlandschef.

TTP:s fastighetsportfölj består främst av samhällsfastigheter koncentrerat till det utbildningstäta området Kuppis i centrala Åbo. Bolaget knyter ihop utbildning, forskning och näringsliv genom ett hyresgästkluster, kallat Science Park, och största hyresgäst är Åbo universitet. Tillskottet av kapital i TTP möjliggör utveckling av nya projekt i stadsdelen.

‒ Vi är väldigt nöjda med att en internationell och stabil aktör såsom Hemsö är redo att investera långsiktigt i Åbo stad och att utveckla sjukhus- och vårdfastigheter i Åbo. Samtidigt ger Hemsös investeringar i Åbo Teknologifastigheter stimulans för utveckling av Kuppis vetenskapspark, säger Åbos biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se